گیاهان دارویی و کاربردهای آن از قدیم الایام در بین مردمان سرزمین هایی چون ایران، چین، مصر، یونان و … شناخته شده بوده است. از این گیاهان در مصارف بسیار زیادی استفاده می شده است.

یکی از مهم ترین استفاده های این گروه از گیاهان، استفاده از گیاهان دارویی در طب سنتی است.با وب سایت مینو کهندل همراه باشید.

 اثرات و فوایدگیاهان دارویی

گیاهان دارویی متناسب با تاثیری که بر روی هر یک از قسمت های بدن و ساختار های شیمیایی آن می گذارند در دسته های مختلفی تقسیم بندی می شوند. همچنین تاثیرات این گیاهان از هر شخص به شخصص دیگر ممکن است متفاوت باشد.

بعضی از فواید گیاهان دارویی و کاربرد های آنها می توانند برای چند بیماری به شکل مشترک مورد استفاده قرار گیرند. به همین دلیل گاها استفاده از گیاهان دارویی در طب سنتی برای چندین بیماری از یک گونه گیاهی می باشد.

فواید گیاهان دارویی و کاربرد آنها-مینو کهندل

چند گیاه دارویی مختلف

تاریخچه استفاده از گیاهان دارویی در طب سنتی در کشورمان، که در مواردی حتی به قبل از اسلام و توصیه های موجود در اوستا نیز بر می گردد، در دوره های بعدی با تاکیدات بسیار بیشتر دین اسلام و استفاده از آموزه های علمی و پزشکی آن باعث رونق هر چه بیشتر این شیوه درمانی کهن در بین مردمان ایران زمین گردید.

استفاده از گیاهان دارویی در طب سنتی

استفاده از گیاهان دارویی در طب سنتی و همچنین فواید گیاهان دارویی و کاربرد های آنها نمونه های بسیار وسیعی دارد که در این نوشتار به گوشه هایی از این شاخه بسیار مهم درمانی اشاره می نماییم:

استفاده از گیاهان دارویی در طب سنتی-مینوکهندل

گل بابونه و خواص درمانی آن به عنوان یکی از گیاهان دارویی و کاربرد های آنها در طب سنتی اعجاب انگیز است.

همان طور که اشاره شد فواید گیاهان دارویی و کاربردهای آنها بسیار متنوع بوده و با توجه به نوع گیاهان و همچنین قسمت های مختلفی از گیاه که مورد استفاده قرار می گیرد تاثیر گذاری متنوعی دارند که در این جا به چند تن از این کاربرد ها اشاره کردیم.

 با توجه به ایمنی این گیاهان و عدم داشتن عوارضی که داروهای شیمیایی برای افراد ایجاد می کنند، استفاده از گیاهان دارویی در طب سنتی خصوصا در چندین سال گذشته از اقبال بسیار خوب مردم  برخوردار بوده است. که این امر نوید دهنده استفاده هر چه بیشتر از طب سنتی کهن اسلامی ایرانی اصیل سرزمین مان است.