بیماری الزایمر یافراموشی ،یک نوع بیماری اختلال مغزی است که بتدریج توانایی های ذهنی بیماراختلال حافظه است.اختلال حافظه معمولابتدریج
ایجاد می شده وپیشرفت می کند.درابتدااختلال حافظه به وقایع وآموخته های اخیر محدود می شودولی بتدریج خاطرات قدیمی هم آسیب می بیند.
بیمار پاسخ سوالی راکه چندلحظه قبل پرسیده است فراموش می کند ومجددآ همان سوال رامی پرسد.بیمار وسایلش را گم می کندونمی داندکجا
گذاشته است.وخریدوپرداخت پول دچار مشکل می شودونمی تواندحساب دارایش را نگه دارد.بتدریج درشناخت دوستان و آشنایان ونام بردن اسامی
آنها نیز مشکل ایجادمی شود.کم کم مشکل مسیر یابی پیدا شده واگر تنهاازمنزل بیرون برودممکن است گم شود.درموارد شدیدترحتی درتشخیص
اتاق خواب ،آشپزخانه،دستشویی وحمام در منزل خودش هم مشکل پیدامی کند.بروزاختلال درحافظه وروند تفکرسبب آسیب عملکرد های اجتماعی
وشخصی بیمار شده ودر نتیجه ممکن است سبب افسردگی ،عصبانیت وپرخاشگری بیماری شود.یکی از مشکلات زوال عقل بروز توهم و هذیان است.
مثلآبیمار می کند همسرش به او خیانت کرده است ویاهمسایگان و پرستارش قصد آسیب رساندن و توطه علیه وی را دارد.بیمار ممکن است به فرزندانش
بدبین شود.گاهی اوقات بیمار افرادی رامثلآ والدین فوت شده یا اقوام راکه نیستندوحضور ندارند می بیند.درمواردشدیدبیمار برای انجام کارهای اولیه
شخص نیازبه کمک پیدا می کندوممکن است توانایی کنترل ادرار ومدفوع راهم ازدست دهد.بیماردچار زوال عقل ممکن است درتکلم ویافتن کلمات مناسب
مشکل پیداکند ودر نتیجه کم حرف وگوشه گیر می شود.بتدریج ممکن است توانایی حرکتی بیمار هم دستخوش آسیب شده ومکررآ تعادلش راازدست داده زمین بخورد ،مرگ پس از 5تا 10 سال از بروز علایم اتفاق می افتد اما بیماری حدود 20سال قبل از ظهور علایم آغاز شده است.این بیماری باازدست رفتن سیناپسهای نورونهادر برخی مناطق مغز ،نکروزه شدن سلولهای مغز در مناطق مختلف سیستم عصبی،ایجاد ساختارهای پروتینی کروی شکلی بنام پلاکهای پیر بنام NFT درجسم سلولی نورونها مشخص می شود.این بیماری علاج ناپذیر را اولین بار روانپزشک آلمانی بنام آلو یزالزایمر درسال 1906میلادی معرفی کرد.
غالبآ این بیماری در افراد بالای 65 سال بروزپیدا می کند،گرچه آلزایمر زودرس (باشیوع کمتر)ممکن است زودتر از این سن رخ دهد.روز جهانی آلزایمر هرساله
در روز21سپتامبریا30شهریور است .به مناسبت روز جهانی آلزایمر دردنیا مراسم و همایش های مختلف برگزار می شود.شعارسال 2008این روز “زمانی برای تلف کردن نداریم.”5%از جمعیت 65ساله وبالاتر به بیماری آلزایمر متوسط تاشدید مبتلا هستند و این در حالی است 10تا15% سالمندان در همین گروه سنی
از بیماری آلزایمر خفیف رنج می برند.
ساختار بیوشیمایی پلاکهای پیر؛
پلاکهای پیر ازرشته های پروتینی بنام اجسام آمیلوییدومقداری از پروتینهای دیگر بنام آپوپروتیین E ،سینوکلیین،آلفا-آنتی تریپسین،تشکیل شده اند.بنظر می رسد تشکیل این پلاکها از عوامل اصلی ایجاد آلزایمر باشد.
یک گام در درمان بیماری؛
پژوهشگران دانشگاه ام آی تی آمریکا با تابش ال ای دی برروی آزمایشکاهی مشاهده کردند که پلاکهای بتا آمیلوییدبمیزان 40تا 50% کاهش داشته.
آلزایمر و تغذیه؛
پژوهشگران دانشگاه پزشکی شیکاگو بابررسی عادت غذایی 6000نفر دریافتند که آن دسته ازافرادی که دچار مشکلات فراموشی ونظایر آن نیستند درعادت
غذایی خودغذاهای سرشاراز ویتامین E گنجانده اند ، ویتامین E رادیکالهای آزاد که می توانند به سلولهای مغز آسیب بزنند را مهار می کند.

2 پاسخ

  1. سلام ممنونم
   در اینجا سعی کردم تجاربم را از زبان بیمارانم
   بنویسم ورضایت مندی این عزیزان را ودر صورت نیاز
   با کسب اجازه از آنها تلفن بیماران را در اختیار
   کسانی که واقعاً نیاز مبرم به درمان دارند قرار خواهم داد.

دیدگاه‌ها بسته‌اند.